Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք

Ծնողական խորհուրդ

20 Դեկտեմբերի, 2016

 

2016-2017ուստարվա <<Սյունիքի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ

Ծնողական խորհրդի անվանական ցանկը

 

Ժաննա Ստեփանյան        — ծնողական խորհրդի նախագահ

Մերի  Հայրումյան           — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Արևեքնազ Գրիգորյան     — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Աննա Հարությունյան       — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Անահիտ Սարգսյան        — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Լիանա Խաչատրյան      — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Լիլիթ Վեզիրյան             — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Մանիկ Պատվականյան  — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Լուսինե Սաֆարյան       — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Նարիա Սարկիսյան        — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Հերմինե Առաքելյան       — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Նորա Բաղդասարյան    — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Անի Օհանջանյան          — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Նունե Ստռեփանյան        — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Գայանե Ղոնյան            — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Աստղիկ Ամիրյան          — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Անահիտ Ավագյան         — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Մարինե Մնացականյան  — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Լարիսա Համբարձումյան — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Աննա Միրզոյան              — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Վարդուհի Հարությունյան — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Մելինե Գրիգորյան           — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Անուշ Անդրեասյան          — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Ռուզաննա Բադալյան      — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք