Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք

Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

20 Դեկտեմբերի, 2016
2017-2018ուստարվա <<Սյունիքի միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի անվանական  կազմ

 

xorhurd

1.Իսրայելյան Աշխեն      — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

2. Վեզիարյան Արմինե    — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

3. Հարությւոնյան Գագիկ  -ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

4. Պատվականյան Մանիկ -ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

5. Անդրեասյան Անուշ      — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

                                        /ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ

6.Սահակյան Նորիկ         — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

7. Իսաջանյան Աննա       -ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

8.Աղաբեկյան Սարիկ — ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ

Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք