Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք

Ուսուցիչներ

29 Նոյեմբերի, 2016

                              

Իսրայելյան Աշխեն                           Ղազարյան Սուսիկ

  կեսնաբանություն                         հայոց լեզու և գրականություն

        

          Գաբրիելյան Դոնարա                                             Առուշանյան Աննա

           հայոց լեզու և գրականություն                                   անգլերեն                                                                                                 

          Բաղդասարյան Էլզա         

Ռուսաց լեզու և գրականություն

        Խաչատրյան Նելլի             

Ռուսաց լեզու և գրականություն

      

                                                                            Հակոբյան Գագիկ                                                                                                                 մաթեմատիկա

Ալավերդյան Անահիտ                               Միրզոյան Մագդա      

    մաթեմատիկա                                          պատմություն

                                   

 

Ամիրյան Աստղիկ                                 

ֆիզիկա -ինֆորմատիկա                                քիմիա

                                     

Մնացականյան Մարինե                             Սահակյան Նորայր

տեխնոլոգիա                                                ֆիզկուլտուրա

                                   

Մարգարյան Ժանետ                                Ղազարյան Ռիտա

դասվար                                                           դասվար

Սողոմոնյան Սաթինե

հատուկ մանկավարժ

Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք