Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

Գ. Սյունիք

Մանկավարժական խորհուրդ

Դեկտեմբերի 20th, 2016
2016-2017ուստարվա <<Սյունիքի միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մանակավարժական  խորհրդի անվանական  կազմ

 

 1. Առաքելյան Լիլիթ              — տնօրեն
 2. Իսրայելյան Աշխեն            — ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ, կեսնաբանություն
 3. Վեզիրյան Արմինե              -ՄԿԱԳ փոխտնօրեն
 4. Վարդանյա Նարինե           — ԴԱԿ
 5. Գալստյան  Էդիկ               — զինղեկ
 6. Գաբրիելյան Դոնարա         -Հայոց լեզու և գրականություն /հումանիտար                                                                        մեթոդմիավորման նախագահ
 7. Ղազարյան Սուսաննա        — Հայոց լեզու և գրականություն  /դասղեկ 7-րդ դասարան/
 8.  Բաղդասարյան Էլզա          -Ռուսաց լեզու և գրականություն
 9. Խաչատրյան Նելլի               — Ռուսաց լեզու և գրականություն
 10. Առուշանյան Աննա              — Անգլերեն  / դասղեկ 6-րդ դասարան/
 11. Հարությունյան Վարդուհի    — պատմություն / դասղեկ 12-րդ դասարան/
 12. Հովհաննիսյան Աշոտ          — պատմություն  /դասղեկ10-րդ դասարան/
 13. Խոջաբաղյան Սևադա        -մաթեմատիկա
 14. Ալավերդյան Անահիտ        -մաթեմատիկա /արհկոմի նախագահ/
 15.  Ամիրյան Աստղիկ             -ֆիզիկա -ինֆորմատիկա  /բնագիտական                                                                             մեթոդմիավորման նախագահ, դասղեկ 8-րդ դասարան/
 16. Զաքարյան Նելլի              -քիմիա /նպատակային արձակուրդ/
 17. Այվազյան Արտեմ             — քիմիա
 18. Հարությունյան Անուշ        — աշխարհագրություն / դասղեկ 5-րդ դասարան/
 19. Մնացականյան Մարինե    — տեխնոլոգիա / դասղեկ11-րդ դասարան/
 20. Սահակյան Նորայր           — ֆիզկուլտուրա / դասղեկ 9-րդ դասարան/
 21. Սահակյան Կամո              — շախմատ
 22. Գրիգորյան Գայանե          — դասվար/կրտսեր դասարնների մ/մ նախագահ, 4-րդ  դասարան/
 23. Ավետիսյան Լիանա           — դասվար /նպատակային արձակուրդ/
 24. Ղազարյան Ռիտա             — դասվար /2-րդ դասարան/
 25. Մարգարյան Ժանետ         — դասվար  /1-ին դասարան/
 26. Սարգսյան Գրետա            -դասվար /3-րդ դասարան/